Medi 18fed. Ebenezer: Brawd Eric Francis 10.30.

Alltwen: Yn ysgol Bryntawe Undebol.

Soar: Parchg Ifor Rees (c) 10.30am.

Saron: Parchg Ieuan Davies 2.30pm.

Bethesda: I'w drefni 3.00pm.

Tabernacl: Mrs Nesta Thomas 10.45am.

Y Baran: Ni fydd oedfa.

Capel y Graig: Gwasanaeth am 3.00pm.

Gellionnen: Service 11am.

San Pedr: Holy Eucharist 10.30am.

Mount Elim: Services at 10.30am and 6pm.