FREE COMPUTER COURSE - Would you like to know how to use a computer and the internet? A four week BBC First Click Course is starting on January 17, to show you how. The course is FREE and perfect for absolute beginners. Phone Ammanford Library on 01269 598360 to book your place. Course dates: January 17, 24, 31and February 7 from 10am to 12.30pm. Delivered by Communities 2.0 Team.

LEARN DIRECT - Do you want a to learn a new skill for the New Year? learndirect provides free courses to develop your skills.

You can learn new I.T skills, a foreign language, develop your English and Maths or learn new employability skills such as: customer service, childcare, team leading and business. With over a thousand courses available learndirect is a flexible way where you can learn in your own time at home.

To enrol on a learndirect course just turn up at Ammanford Library on Tuesday mornings (9.30am - 12.30pm).

CHURCH SERVICES - Sunday, January 19 - English Baptist Church, Brynmawr Lane (just off College Street): 11am Service.

YN Y CAPELI - Dydd Sul, Ionawr 19 - Bethany: Oedfa am 10.30 o'r gloch dan ofal y Parchg. John Gravell, Rhydaman. Eglwys Annibynnol Gellimanwydd (Christian Temple): Y Gweinidog. Capel y Gwynfryn: Oedfa prynhawn am 3 o'r gloch Y Gweinidog. Ebeneser: Gwasanaethau fel arfer o dan ofal y Gweinidog.

PENSIONERS CHAT - On Wednesday, January 8, we met after our Christmas break and enjoyed our refreshments of team coffee, sherry and mince pies.

In spite of the bad weather, four new members joined our groups. Chair extended a warm welcome to Ann Lynch, Gloria Davies, Liz Kirkwood and Pauline Beech, and hoped they will enjoy the time spent with us.

She also extended our best wishes to Gerry and Gwenda Williams, who celebrated their diamond wedding anniversary on January 2.

She reminded us that annual membership fees of £1 were now due, and could be collected this week January 15, when a group from Community Kitchen would be attending.

CYLCH CINIO CYMRAEG RHYDAMAN - Cynhaliwyd cinio cyntaf y flwyddyn newydd yn y Ganolfan Aman, Rhydaman, Nos Iau, Ionawr 9fed dan lywyddiaeth Trefor Evans, Llandybïe. Yn ôl yr arfer ers degawdau bellach cwis a gafwyd ac ers pedair blynedd ar ddeg mae’r cwis wedi bod yng ngofal un o’n haelodau gweithgar sef Edwyn Williams, Capel Hendre. Rhannwyd i bump tîm ac fe gafwyd cystadlu brwd gyda dim ond ychydig bwyntiau rhwng y timoedd ar y diwedd. Noson hapus a hwylus dros ben ar ddechrau blwyddyn newydd ac fe ddiolchodd Emyr Williams, Glanaman i Edwyn am baratoi cwis mor ddiddorol ar ein cyfer.

Fe gynhelir y ginio nesaf yn y Ganolfan Aman, Rhydaman, nos Iau, Chwefror 6ed pryd y bydd cyn-chwaraewr Llanelli a’r Llewod, Terry Davies, Bynea, yn brif westai. Croesewir aelodau hen a newydd i ymuno gyda ni ac os am rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r ysgrifennydd Elfryn Thomas – ffôn (01269) 593679 neu e-bost elfryn.thomas@btinternet.com.