YN Y CAPELI – Tachwedd 11. Capel y Gwynfryn: Dim oedfa yn y Gwynfryn ymuno gyda Gellimanwydd yn eu cyrddau pregethu 10.30 a 5.30. Gellimanwdd: Cyfarfodydd Pregethu Gellimanwdd/Gwynfryn yng Ngellimanwydd am 10.3yb a 5.30 yh, pregethwr Y Parch Aled Davies Jones, M.A., B.D., M.Th., Llandysul. Bethany: Oedfa am 10.30 o’r gloch dan ofal Mr Aled Lewis, Llanymddyfri. Ebeneser: 10.30 a 3.30. Y Gweinidog.

CHURCH SERVICE – November 11. English Baptist Church, Brynmawr Lane: 11am Service.

FILIPINO CUISINE NIGHT - A Filipino cuisine night will be held at Ammanford RFC on Friday, November 8 from 7pm. There will be a guest speaker, raffle and a auction, also entertainment by Popcorn. Tickets £7 available from the Club House also AVS LYNConnections, Shoppers World and Doug Williams on (01269) 592678.

CHRISTMAS DAY COMMUNITY DINNER - Are you eating alone on Christmas Day or know someone who is? You are welcome to join us for a Free Christmas Dinner at the Ammanford Pensioners Hall from 1pm until 3.30pm. Great food, great friends, great fun, with free transport also provided. You must book you place call (01269) 596426.

CHRISTMAS CAKE STALL - Ammanford Twinning Association will be having a Christmas Cake Stall at the Ammanford Market, Quay Street, Ammanford on Friday, December 20 from 8.30am. There will be an array of Mince pies, Christmas Puddings, Chocolate Logs, everything you need for Christmas and all home made. Please bring any baking to the stall by 8.30am.

PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT - The Musical will be held at the Wales Millennium Centre Cardiff starring Jason Donovan on Friday, January 17, evening performance, lower stalls plus return coach travel from Ammanford at £69 per person. Ideal Christmas present, for more information or to book your ticket please contact Carol Cadman on (01269) 594487.

WICKED - The Musical at the Wales Millennium Centre Cardiff on Friday, April 18 (Good Friday). Circle tickets for evening performance, plus free time in Cardiff Bay before the show - £75 per person includes coach travel from Ammanford.

For further details or to book your ticket please contact Carol Cadman on (01269) 594487.

MERCHED Y WAWR - RHYDAMAN A'R CYLCH - Ar Hydref 4ydd bu dechrau da i'r tymor newydd o dan lywyddiaeth Mair Wyn. Cymerwyd rhan gan dair o'r aelodau, yn y sgets "Bagiau", a mawr bu y cherthin. Rhoddodd Mair hefyd hanes H.T. Jacob. Ef a luniodd, eiiau Ton Merched y Wawr, sef, o eiriau mwyn fy iaith anwylaf hi cloi'r noson gyda paned, pice ar y maen a bara brith. Noson hwylud dros ben.

Gwybodaeth ynglun a chinio'r Dolig yn yr Hudd Gwyn Llandeilo - canol dydd ar Rhagfyr 5. Bydd y Trysorydd yn farch o dderbyn i pyntheg punt yn y cyfarfod nesaf. Diolch yn fawr, ac mae trefniadau y bwn mewn llaw.

PENSIONERS CHAT - On Wednesday, October 30, the Chair welcomed another three new members into our midst. She informed the meeting that Eileen Jones was home from hospital and making a steady recovery.

Our secretary Gwyn, was still in Prince Phillip hospital and having tests. He is said to be slowly improving.

The Chair then conducted a general knowledge quiz, in which everyone participated and everyone enjoyed. After which, we held our weekly free raffle and the meeting closed.

This week, November 6, we will hold our regular bingo session.