HERE are the death notices placed in the South Wales Guardian on Wednesday, May 18.

To place a notice, click here.

Relda Edwards (Rhydaman)

Yn dawel ddydd Mercher, Mai 4 yn Ysbyty Singleton, hunodd Relda o Heol y Garn, Garnswllt, Rhydaman. Priod hoff y diweddar Vivian a mam gariadus Ceri. Colled fawr i'w theulu a'i ffrindiau oll.

Angladd ddydd Gwener, Mai 20, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Noddfa, Garnswllt am 12.00 canol dydd. Cleddir ym mynwent y capel. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, naill tuag at 'Sefydliad Prydeinig y Galon' neu 'Ymchwil Canser Cymru' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

Anne Davies (Crown, Gwaun Cae Gurwen)

Peacefully on Tuesday, May 10 at her home, Anne of Maes Gareth Edwards, Gwaun Cae Gurwen. Beloved mother of Jennifer and Jordan, respected mother-in-law of Huw and Adrienne, much loved Gran of Reece, Rhia, Carter, Archie and Dougie, dear sister of Sally, Jean, Roy, Roger, Keith, Marcia and the late Ken and sadly missed by all her family.

Funeral on Friday, May 27, the cortege will leave her home at 11.15am for a service at Llanelli Crematorium at noon. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to TOlwen will be kindly received by Evan Rees and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Ammanford SA18 1PD.