South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
In Memoriam

Mair Leach

Published on 14/02/2024

Mair Leach Cofion annwyl am Mair, Forest Lodge, Llanedi. Hunodd Chwefror 13, 2014. Gwraig a modryb annwyl. Methu credu fod deg flynedd bron wedi mynd heibio ers dy golli di. Bywyd yn unig ers i ti fynd a'r cartref ddim yr un peth; bydder byd fel nefoedd os galle ni dy gael yn ol. Byth mewn cof dy ŵr Ray a Snibs Bach Annwyl. Melys atgofion, hiraeth tawel.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.