South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Roseanne Mary James

Published on 09/07/2024

JAMES Roseanne Mary Yn dawel ddydd Gwener 18fed o Fehefin 2024, yn ei chartref, Roseanne o Heol Petris, Saint Athan, yn gynt o Rhydaman. Mam annwyl a gofalgar James ac Emma, mamgu arbennig Lauren, Evan a Morgan, chwaer gariadus Raymond a merch dyner y diweddar Sarah Glenys a Cyril Raymond James. Gwasanaeth angladdol cyhoeddus, ddydd Gwener 18fed o Orffenaf. Gwasanaeth yng Nghapel Gorffwys Bwtrimawr, Betws am 2:45 y prynhawn a gwasanaeth i ddilyn yn Amlosgfa Llanelli am 4:00 y prynhawn. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'RSPCA' drwy law Hywel Griffiths a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE. Ffôn: (01269) 593637 neu drwy'r ddolen Just Giving: www.justgiving.com/crowdfunding/roseanne-mary-james JAMES Roseanne Mary Sadly on Tuesday 18th June 2024, at her home, Roseanne of Partridge road, St Athan, formerly of Ammanford. Loving mother of James and Emma, much loved grandmother of Lauren, Evan and Morgan, dear sister of Raymond and cherished daughter of the late Sarah Glenys and Cyril Raymond James. Funeral on Thursday 18th July. Service at the Chapel of Rest, Bwtrimawr, Betws at 2:45pm, followed by a service at Llanelli Crematorium at 4:00pm No flowers please. Donations, if so desired, to RSPCA will be kindly received by Hywel Griffiths & Son, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford, SA18 2HE. Tel: (01269) 593637 or through the Just Giving link: www.justgiving.com/crowdfunding/roseanne-mary-james

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.