South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Patricia Mary Pedrick

Published on 25/06/2024

PEDRICK Patricia Mary (Pat) Yn dawel ddydd Mawrth, 11 o Fehefin yn 'Tŷ Olwen' Ysbyty Treforys, Pat o Heol y Graig, Gwaun Cae Gurwen. Priod hoff y diweddar Cliff, mam annwyl Wayne a Linda, 'Mamgu Waun' gariadus Lisa a Marc, Aled a Lula a hen 'Mamgu Waun' ffyddlon Dyfan a Greta. Angladd ddydd Sadwrn, 29 o Fehefin, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe am 11.00 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at y 'Brain Trust' drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD. Peacefully on Tuesday, 11th June at Tŷ Olwen, Morriston Hospital, Pat of Graig Road, Gwaun Cae Gurwen. Beloved wife of the late Cliff, much loved mother of Wayne and Linda, loving 'Mamgu Waun' of Lisa and Marc, Aled and Lula and devoted great 'Mamgu Waun' of Dyfan a Greta. Funeral on Saturday, 29th June, service for family and friends at Swansea Crematorium at 11.00am. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to the 'Brain Trust' will be kindly received by Evan Rees and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Ammanford SA18 1PD.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.