South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

John (John Y Siop) Rees

Published on 02/04/2024

REES John (John Y Siop) Yn sydyn ac yn dawel ddydd Mawrth, 19eg o Fawrth, John o'r Hafod, Abertawe, gynt o Frynaman Isaf. Gŵr annwyl Mairlynne, brawd cariadus Phill a'i wraig Enid a brawd yng nghyfraith, wncwl a hen wncwl arbennig. Colled fawr i'w deulu a'i ffrindiau oll. Angladd ddydd Mercher 10fed o Ebrill, gwasanaeth yn Amlosga Abertawe am 12.30 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at y 'Stroke Association' drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD neu drwy'r just giving linc www.justgiving.com/page/john-rees

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.