South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Miriam Olwen Williams

Published on 31/01/2024

WILLIAMS Miriam Olwen (Olwen) (Davies gynt) Yn dawel ddydd Sul 21ain o Ionawr 2024 yng Nghartref Preswyl Glanmarlais, Llandybie, hunodd Olwen, Plasbach, Glanaman gynt ac yn ddiweddar, Ffordd Stewart, Rhydaman. Gwraig ffyddlon Eurfyl, mam gariadus Elinor a Richard, mam-yng-nghyfraith barchus Keith a Glenda, mamgu annwyl Steff a Lowri, Siôn a Megan, a Harri, hen famgu hoffus Talfan a Betsan, chwaer a chwaer-yng-nghyfraith ofalgar a ffrind ffyddlon i nifer. Gwasanaeth angladd cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli ddydd Mawrth 6ed o Chwefror am 3.00 y prynhawn. Gofynnir i bawb i wisgo eitem o ddillad lliw i ddathlu bywyd Olwen. Ni dderbynnir blodau ond gellir cyfrannu, os dymunir, tuag at elusen 'Dementia UK' drwy law'r trefnwr angladdau Hywel Griffiths a'i Fab, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE neu drwy'r linc: justgiving.com/page/olwen-williams-dementiauk Diolch o galon i bawb gynorthwyodd i ofalu am Olwen yng Nglanmarlais yn ystod ei salwch.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.