South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

David Royden (Roy) Roberts

Published on 17/01/2024

ROBERTS David Royden (Roy) Yn dawel ddydd Llun 8fed o Ionawr yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, Roy, yn gynt o Maes y Glyn, Glanamman. Gŵr annwyl y ddiweddar Heather, tad cariadus Terence, tad-yng-nghyfraith parchus Cindy, tadcu tyner Amy a'i g ŵr Richard, hen tadcu arbennig Tom a Samuel, brawd ffyddlon Gwyneth ac wncwl ffein i Huw a Ruth ac Alun. Gwelir ei golled yn fawr gan ei deulu a'i ffrindiau oll. Angladd ddydd Iau 25ain o Ionawr 2024. Gwasanaeth yn Amlosgfa Llanelli am 11.00yb. Blodau'r teulu yn unig. Debynnir cyfraniadau, os dymunir, i gronfa 'Dominic', gyda sieciau yn daladwy i'r Trefnwr Angladdau, Hywel Griffiths a'i Fab, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE. Ffôn: (01269) 593637 neu drwy'r linc Just Giving: www.justgiving.com/crowdfunding/david-royden-roberts

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.