South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Philip Vernon Richards

Published on 10/01/2024

RICHARDS Philip Vernon (Phil Mechanic) Hunodd yn dawel ar Rhagfyr 26ain, 2023 yn Ysbyty Glangwili. Phil o Pen-y-banc, Llandeilo. Cyn-weithiwr Garej Tegfan a Garej Danycapel. Tad cariadus Carys a Kevin, tadcu Pen-y-banc balch a brawd annwyl. Angladd Dydd Mawrth, Ionawr 23ain, 2024. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig. Rhoddion os dymunir, tuag at, Ambiwlans Awyr Cymru. Trwy law Cyfarwyddwyr Angladdau IC a SM Davies, Glyn Heulog, Ffairfach, SA19 6PD. Ffôn 01558 824344. RICHARDS Philip Vernon (Phil Mechanic) Passed away peacefully on December 26th, 2023 at Glangwili Hospital. Phil of Pen-y-banc, Llandeilo. Former employee of Tegfan Garage and Danycapel Garage. Loving father of Carys and Kevin, proud Tadcu Pen-y-banc and a dear brother. Funeral Tuesday, January 23rd 2024. Public service at Llanelli Crematorium at 12noon. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, toward Wales Air Ambulance c/o IC & SM Davies Funeral Directors, Glyn Heulog, Ffairfach, SA19 6PD. Tel. 01558 824344. Special thanks to all the doctors and nurses on the ITU at Glangwili Hospital for their outstanding care and support Diolch o galon.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.