South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Huw Jones

Published on 06/12/2023

JONES Huw Yn dawel ddydd Mercher 29ain o Dachwedd, yn ei gartref, Dolawenydd, Heol Betws, bu farw Huw. Priod tyner, cariadus Jean, tad arbennig, ysbrydoledig Dafydd ac Owain, tad-yng-nghyfraith hoffus Andrea a Gwenyth, tadcu addfwyn ac annwyl Gruffudd, Iestyn a Sara, brawd triw y diweddar David, brawd-yng-nghyfraith parchus Margaret a Mary a ffrind mynwesol i'w deulu a'i ffrindiau oll. "Diwedd cyfnod ond nid diwedd cof" Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Newydd, Betws ddydd Gwener, 15fed o Ragfyr am 1.00 y prynhawn, a chladdedigaeth oddi yno ym mynwent y capel. Blodau'r teulu yn unig. Cyfraniadau, os dymunir, i Cancer Research UK drwy law Hywel Griffiths a'i Fab, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE. Ffôn: (01269) 593637 neu drwy'r linc Just Giving isod: Service at Capel Newydd Chapel, Betws on Friday 15th December at 1.00pm followed by private service at the chapel cemetery. Family flowers only. Donations, if so desired, to Cancer Research UK kindly received by the Funeral Directors, 39 Betws Road, Betws, Ammanford, SA18 2HE. Tel: (01269) 593637 or through the Just Giving link: www.justgiving.com/crowdfunding/huw-jones-trj

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.