South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Rhonwen Verona Thomas

Published on 06/12/2023

THOMAS Rhonwen Verona Yn dawel ar ddydd Gwener 24ain o Dachwedd yn ei chartref hunodd Rhonwen o Heol Brynaman, Brynaman Isaf. Gwraig ffyddlon y diweddar Parchedig R. J. Thomas, mam gariadus Meirwyn a Rhian, mam-gu annwyl Sioned ac Iwan, chwaer dyner Walford ac Eryl a'r diweddar Bryan, Degwel a Meirion, modryb agos Cerith, Owain a Kelsey a hen-fodryb Iestyn. Angladd ddydd Mercher 6ed o Ragfyr. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Hermon, Brynaman am 11.00 y bore. Cleddir ei gweddyllion ym mynwent y Capel. Blodau'r teulu yn unig rhoddion os dymunir tuag at Ymchwil Canser trwy law Meirwyn Thomas, Llys Newydd, Lon Brynneuadd, Brynaman Isaf, Rhydaman. SA18 1 TS. Ymholiadau pellach i D. Wynne Evans a'i Feibion Cyf. 101, Heol Penygroes Rhydamman. 01269/850405 07970186001.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.