South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Eileen Jones

Published on 29/11/2023

JONES Eileen Yn dawel ddydd Sadwrn 18fed o Dachwedd, hunodd Eileen, o Heol Wallasey, Rhydaman a gynt o Park Café (Jonah's), Stryd y Gwynt, Rhydaman. Priod hoff y diweddar Desmond, mam annwyl Alan a'r diweddar David ac Angela, mam yng nghyfraith hoffus Janice, mamgu a hen famgu gariadus. Colled fawr i'w theulu oll. Gwasanaeth cyhoeddus yng nghapel Ebeneser Rhydaman ar Ddydd Gwener 1af o Rhagfyr am 2.00 y prynhawn a chladdedigaeth preifat i ddilyn ym mynwent Pisgah, Penybanc. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, i 'Dementia UK' drwy law Hywel Griffiths a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE. Ffôn: (01269) 593637 neu drwy'r ddolen 'JustGiving': www.justgiving.com/page/eileen-jones1 Peacefully on Saturday November 18th, Eileen, of Heol Wallasey, Ammanford and formerly of Park Café (Jonah's), Wind Street, Ammanford Beloved wife of the late Desmond, loving mother of Alan and the late David and Angela, dear mother-in-law of Janice, cherished grandmother and great-grandmother. Sadly missed by all her family. Funeral on Friday December 1st. service at Ebeneser Chapel, Ammanford at 2:00pm followed by private interment at Pisgah Chapel Cemetery Penybanc. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to 'Dementia UK' kindly received by Hywel Griffiths & Son, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford, SA18 2HE. Tel: (01269) 593637 or through the JustGiving link: www.justgiving.com/page/eileen-jones1

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.