South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Phyllis Hopkins

Published on 08/11/2023

HOPKINS Phyllis Dymuna Gloria a'r teulu ddiolch i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a chefnogaeth a dderbyniwyd yn eu colled o fam a Nan annwyl iawn. Diolch i Crossroads am eu gofal dwys ac i'r Parchg John Talfryn Jones a'r teulu am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i bawb a ddaeth i'r angladd, i bawb yng Nghapel Ebeneser, Rhydaman am eu holl waith tu ôl i'r llenni ac i Gwmni Griffiths Bwtrimawr am eu gofal o'r trefniadau. Diolch yn fawr i chi gyd.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.