South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eliizabeth(Betty) Davies

Published on 08/11/2023

Davies Eliizabeth(Betty) Er cof am Mam annwyl a hunodd Tachwedd 8ed 2005 Dydd yw cofio ydyw heddiw, Cofio'r wyneb cofio'r wen, Ac yr waethaf aeth y flwyddyn, Ni aeth hiraeth byth yn hen. Atgofion cynnes Wynne,Marian a Hugh.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.