South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Megan Bevan

Published on 22/02/2023

BEVAN Megan Dymuna deulu'r diweddar Megan Bevan ddiolch o galon am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth drist o golli un mor annwyl. I'r Parch Dewi Myrddin Hughes am y gwasanaeth hyfryd a didwyll. I'r Trefnwyr Angladdau 'Bwtrimawr' am eu hurddas a'u sensitifrwydd ac i Nyrsys Cymunedol am eu gofal cariadus.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.