South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Hazel Charles Ifans (Hazel) Thomas

Published on 14/07/2021

THOMAS Hazel Charles Ifans (Hazel) Ar Ddydd Sadwrn Gorffennaf 3ydd yn ei chartref, Llais-yr-Andes, Llandybie, Hazel. Priod annwyl Parry, llys fam gariadus Ian a Sarah a gwelir ei cholled yn fawr gan ei theulu oll. (Cyn athrawes Yr Andes, Y Wladfa, Patagonia, gwladgarwraig i'r carn). Oherwydd cyfyngiadau cofid, bydd y gwasanaeth ar lan y bedd ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 17eg, ym mynwent Eglwys Santes Tybie, Llandybie am 12.00 canol dydd yn breifat. Blodau'r teulu'n unig. Cyfraniadau os dymunir tuag at 'Apl Esquel' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE, Ff01269 593637.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.