Acknowledgements

Delyth Francis

Eiddwen Francis Mae teulu'r diweddar Eiddwen Francis yn dymuno mynegi eu diolch diffuant am yr holl negeseuon o cydymdeimlad ar cefnogaeth a gawsom yn ein adeg galaru. Diolch hefyd am y rhoddion hael a roddodd yn ei henw i'r elusen 'Air Ambulance'.

221 views

Messages