Acknowledgements

Eric Davies

Eric Davies Dymuna Olive a'r teulu diolch i bawb am y blodau, cardiau ar rhoddion o £1,000 tuag at waith merched "Hope House" Gorslas er cam Eric. Hefyd diolch i Parchedig Ken Williams am ei wasanaeth, nyrsus cymunedol, nyrs Helen Rees (COPD) a staff ward 5 ysbyty Llanelli am ei gofal arbennig ac i clwb golff Glynhir am y lletygarwch ar yr angladd.

308 views

Messages