Acknowledgements

Terry Evans

EVANS Terry Dymuna Janet, Robert, Emma, Nathan a Josh ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a hwy o golli un oedd mor annwyl iddynt. Diolch i'r Parchedig Aled Maskell am ei eiriau o gysur ac i'r ffrindiau a'r cymdogion am eu presenoldeb yn yr angladd. Llawer o ddiolch hefyd am y cyfraniadau hael tuag at Gronfa Apel Cancr Penygroes. Hefyd i D. Wynne Evans a'i Feibion am eu gwasanaeth urddasol yn yr angladd. Janet, Robert, Emma, Nathan and Josh would like to thank family, friends and neighbours for the many cards and flowers received following the loss of Terry. We would like to thank everyone for their generous donations to Penygroes Cancer Appeal. Our grateful thanks to D. Wynne Evans and Sons for the compassionate and professional manner in which they carried out the funeral arrangements. Also to the Rev. Aled Maskell for his kind words during this sad time.

370 views

Messages