Announcements

Brian Harrison

HARRISON Brian Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 19eg yn Ysbyty Treforys, Brian o Heol Brynaman, Brynaman Isaf. Priod hoff Glenda, tad annwyl Maria, Adrian a Sally Ann, tad-yng-nghyfraith parchus Carwyn a Delyth, tadcu a hen-dadcu cariadus. Angladd ar Ddydd Mercher, Awst 10fed. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladddau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

613 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.