Announcements

Ian Emlyn (Jams) James

JAMES Ian Emlyn (Jâms) Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Mai 14eg yn Ysbyty Singleton, Abertawe, Jâms o Lon y Parc, Brynaman Isaf. Tad annwyl Rhidian a Helen, dadcu cariadus Alys a Gwenan, brawd tyner Bethan, Shân a Gareth. Colled fawr i'w deulu oll. Angladd dydd Mercher, Mehefin 8fed, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cynfraniadau, os dymunir, tuag at 'Barnardo's Cymru' drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD.

541 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.