Announcements

Relda Edwards

EDWARDS Relda Yn dawel ddydd Mercher, Mai 4 yn Ysbyty Singleton, hunodd Relda o Heol y Garn, Garnswllt, Rhydaman. Priod hoff y diweddar Vivian a mam gariadus Ceri. Colled fawr i'w theulu a'i ffrindiau oll. Angladd ddydd Gwener, Mai 20, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Noddfa, Garnswllt am 12.00 canol dydd. Cleddir ym mynwent y capel. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, naill tuag at 'Sefydliad Prydeinig y Galon' neu 'Ymchwil Canser Cymru' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

522 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.