Announcements

Bizby Huw Jeremy

BIZBY Huw Jeremy Yn dawel ar Ddydd Llun, Mawrth 28ain yn ei gartref, Huw o Heol Grenig, Glanaman gynt o Parc Penycae, Llandybie. Priod hoff Olga, tad annwyl Lowri ac Alec, tad yng nghyfraith parchus Paul ac AJ, dadcu cariadus Lili, brawd ffyddlon Richard, Siani a Defi, brawd yng nghyfraith hoffus Geraldine, Marc a Sarah a cefnder tyner Colin, Margaret, Wayne, Pat, Wendy a Roy. Angladd ar Ddydd Mawrth, Ebrill 12fed. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethel Newydd, Glanaman am 11.30 y bore. Cleddir ei weddillion ym mynwent Hen Fethel, Glanaman. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Marie Curie drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman. SA18 1DJ.

1201 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.