Announcements

Margaret Elise Harris

HARRIS Margaret Elise Yn dawel ar ddydd Mercher, Mawrth 23ain yng Nghartref Parcwern, Penybanc, Rhydaman, Margaret gynt o Heol Maerdy, Betws. Priod hoff y diweddar John, mam a mam yng nghyfraith gariadus Gillian ac Euan, Neil a Sue, mamgu annwyl Robert, Bleddyn, Felicity a Chris a Jessica a'r teulu, hen- famgu ffyddlon Evie a Charleigh a chwaer hoffus Gwenda. Angladd ar ddydd Llun, Ebrill 11eg, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Lanelli am 11.00 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at 'Diabetes UK' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trenfwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE.

265 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.