Death Notices & Obituaries

Eirlys Williams

WILLIAMS Eirlys Yn dawel yn ei chartref ar ddydd Iau Tachwedd 4 2021, Eirlys o Heol Wernddu, Rhydaman. Priod annwyl Hefin, mam gariadus Ceri a Nerys. Angladd ddydd Mercher Tachwedd 24 2021. Gwasanaeth teuluol yn ei chartref, cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 1.00. or gloch. Blodau'r teulu yn unig rhoddion os dymunir i Age U.K, trwy law D. Wynne Evans a'i Feibion Cyf. 101, Heol Penygroes Rhydamman.01269/850405

497 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message