Death Notices & Obituaries

Thomas John Waters

WATERS Thomas John Yn dawel ar Ddydd Sadwrn, Medi'r 18fed, yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, John o Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman. GJoy, tad cariadus Lowri, Llinos a Carwyn, tad yng nghyfraith parchus Gethyn, Garry a Lisa, tadcu annwyl Rachael, Joseff, Charlotte a Jacob. Fydd yna Gwasanaeth Coffa breifat yng Nghapel Moreia, Tycroes ar Ddydd Iau, Medi'r 30ain. Cleddir ei weddillion ym mynwent y capel. Blodau'r teulu'n unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at 'Banc Bwyd Rhydaman' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

1102 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message