Death Notices & Obituaries

Margaret Jones

JONES Margaret Yn dawel ar Ddydd Llun, Mehefin 21ain yn Cartref Annwyl Fan, Betws, hunodd Margaret gynt o Rhodfa Brynmawr, Rhydaman. Gwelir ei cholled yn fawr gan ei theulu a'i ffrindiau oll. Cynhaliwyd angladd breifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 6ed. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ffon: 01269 593637

639 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message