Death Notices & Obituaries

Margaret Jones

JONES Margaret (Siop Glyn) Yn dawel ar fore Sadwrn, Ebrill 10 yn ei chartref yn Heol Cwmgarw, Brynaman, hunodd Margaret. Gwraig gariadus y diweddar Glyn (y Foel), mam annwyl Ann a Susan, mam-yng-nghyfraith barchus Dorian a Brian, mamgu dyner Katrine, Emma, Matthew, ac Aled, hen famgu addfwyn Beau, Gruffydd ac Ifan. Angladd ar ddydd Iau, Ebrill 22. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei chartref am 1.40 y prynhawn am wasanaeth a chladdedigaeth preifat ym Mynwent Hen Fethel. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at , 'Sefydliad Prydeinig y Galon' drwy Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE.

559 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • __newsquest__Lisa Holesays...

    An image chosen by __newsquest__Lisa Hole
    Roedd Mag yn ffrind annwyl I fi. Such a wonderful lady who I thought a lot of. A mam to everyone. Gentle and kind and we loved a chat and we talked about our family a lot together. Mag will be missed very much. Such a character. R.i.p Mag bach.
Add your message