Death Notices & Obituaries

Cecil (Cec) Jones

JONES Cecil (Cec) Yn dawel ar ddydd Llun, Ebrill 5ed yn ei gartref yn Heol Maerdy, Betws, Rhydaman hunodd Cecil, (brodor o Felindre). Gcariadus Audrey, tad annwyl Bleddyn a Cenwyn, tad-yng-nghyfraith parchus, tadcu a hen-dadcu tyner a brawd hoffus. Gwasanaeth preifat yng Nghapel Newydd, y Betws ar ddydd Iau, Ebrill 15fed. Cleddir ym mynwent newydd Eglwys Dewi Sant y Betws. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at y 'Jac Lewis Foundation' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39, Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

480 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message