Death Notices & Obituaries

David Norman Davies

Davies David Norman Yn sydyn ond yn dawel ar Ddydd Sadwrn, Ionawr 2ail yn ei gartref, Norman o Llwynonn, Pontaman, Rhydaman. Priod hoff Alice, tad annwyl Paul a'i bartner Karen, datcu cariadus Sia brawd ffyddlon Malcolm. Angladd preifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Gwener, Ionawr 29ain. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref am 1.15 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Crohn's Disease' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. Suddenly but peacefully on Saturday, January 2nd at his home, Norman of Ashgrove, Pontamman, Ammanford. Beloved husband of Alice, loving father of Paul and his partner Karen, devoted grandfather of Siand a dear brother of Malcolm. Private service at Llanelli Crematorium on Friday, January 29th. The funeral cortege will be leaving his home at 1.15pm. Donations in lieu, if so desired, to' Crohn's Disease' kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford SA18 1DJ.

292 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message