Death Notices & Obituaries

Yvonne James

JAMES Yvonne Yn dawel ar Ddydd Llun, Gorffennaf 20fed yn ei chartref, Yvonne o Heol Ysgol newydd Garnant. Priod hoff Alun, mam annwyl Rhian a Siân, mam yng nghyfraith barchus John a Julian a mamgu gariadus Emyr, Sioned ac Iestyn. Angladd preifat ym mynwent Bethesda Glanaman ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 29ain. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau os dymunir tuag at 'Marie Curie' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

271 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message