Death Notices & Obituaries

Mary Sylvene Thomas

THOMAS Mary Sylvene Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Ebrill 4ydd, yn Ysbyty Treforys, yn 90 mlwydd oed, hunodd Sylvene o Cartref Glangarnant (Maes y Glyn, Brynaman gynt). Priod hoff y diweddar David Rees, mam annwyl Bronwen, mam yng nghyfraith barchus Martin, mamgu addfwyn Rhian a Sera, hen famgu gariadus Tomas, Owain, Dylan a Mali, chwaer annwyl, Evelyn a Brenda. Cynhelir gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Mawrth, Ebrill 21ain. Fe fydd gwasanaeth coffa cyhoeddus yn cael ei drefnu yn y dyfodol. A public memorial service is planned for the future. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Cymdeithas Alzheimer's' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE.

478 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message