Death Notices & Obituaries

Gwyn Llewellyn

LLEWELLYN Gwyn Yn sydyn ar Ddydd Sadwrn, Hydref 19eg, yn ei gartref yn Ffordd y Cyrnol, Betws, bu farw Gwyn. Priod cariadus Renée, tad annwyl Heulwen, Meinwen a Bronwen. Gwelir ei golled yn fawr gan ei deulu oll. Angladd ar Ddydd Iau, Hydref, 31ain, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Newydd y Betws am 1.00 y prynhawn. Cleddir ei weddillion ym mynwent y capel. Blodau'r teulu'n unig, derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon, drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE. Ffon 01269 593637.

484 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message