Death Notices & Obituaries

Mair Howells

HOWELLS Mair Yn dawel ar Ddydd Sadwrn Mehefin 29ain yn ei chartref, Mair o Heol Stepney, Garnant. Priod hoff Brian, mam annwyl y diweddar Simon a chwaer ffyddlon y diweddar Brian. Angladd ar Ddydd Gwener Gorffennaf 12fed. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 1:00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau os dymunir tuag at Capel Calfaria, Garnant, drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanamman, Rhydaman, SA18 1DJ. HOWELLS Mair Peacefully on Saturday June 29th at her home, Mair of Stepney Road, Garnant. Beloved wife of Brian, loving mother of the late Simon and a dear sister of the late Brian. Funeral on Friday July 12th. Service for family and friends at Llanelli Crematorium at 1.00pm. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Calfaria Chapel, Garnant, kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, 40a, Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford, SA18 1DJ.

622 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message