Death Notices & Obituaries

Muriel Beynon

BEYNON Muriel (T. K. Beynon) Yn dawel ar ddydd Iau, Mehefin 6ed, Muriel. Gwraig gariadus y diweddar Ken, mam annwyl David a Peter a'u teuluoedd. Angladd ar ddydd Iau, Mehefin 13eg, gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Edmwnd, Tycroes am 10.30 y bore. Cleddir ym mynwent yr eglwys. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at "Dementia UK" drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39, Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

540 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message