Death Notices & Obituaries

David Lloyd Lewis

LEWIS David Lloyd (Capel Hendre) Yn ddisymwth ar ddydd Sadwrn, Mawrth 2, yn ei gartref, hunodd David. Brawd annwyl Mair a Nancy, brawd yng nghyfraith Dennis ac Aneurin a nwncwl hoffus. Angladd ar ddydd Sadwrn, Mawrth 16, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Calfaria, Penygroes am 11.00 y bore. Cleddir ei weddillion ym mynwent y capel. Dim blodau na chyfraniadau os gwelwch yn dda. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ffôn: 01269 593637.

274 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message