Death Notices & Obituaries

David Howells

HOWELLS David Yn dawel ar Ddydd Mercher, Hydref 3ydd yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, David o Heol Cwmaman, Glanaman. Tad annwyl Michael, Shaun a Mair, tad-yng-nghyfraith parchus Michelle, Margaret a Martin, dadcu cariadus Hemi, Chloe, Tai, Iago, Aaron ac Efa a brawd ffyddlon Mair. Angladd ar Ddydd Llun, Hydref 15fed. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

386 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message