Death Notices & Obituaries

Gwyneth Mary Morgan

MORGAN Gwyneth Mary Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Tachwedd 21ain, Gwyneth o Heol Villiers, Rhydaman, priod hoff y diweddar John, mam annwyl Eleanor, Alison, Richard a Bethan, mam-yng-nghyfraith barchus Alun, Tony, Lindsay a Cliff, mamgu a hen-famgu gariadus a chwaer ffyddlon y diweddar Nancy a Dora. Angladd ar Ddydd Llun, Rhagfyr 4ydd, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ebeneser, Rhydaman am 12.45 y prynhawn ac oddi yno i Amlosgfa Llanelli erbyn 2.00 y prynhawn Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ymchwil Cancr Cymru drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE. Morgan Gwyneth Mary Peacefully on Tuesday, November 21st, Gwyneth of Villiers Road, Ammanford, beloved wife of the late John, much loved mother of Eleanor, Alison, Richard and Bethan, respected mother-in-law of Alun, Tony, Lindsay and Cliff, a loving grandmother and great-grandmother and a faithful sister of the late Nancy and Dora. Funeral on Monday, December 4th, service at Ebenezer Chapel, Ammanford at 12.45p.m. followed by cremation at Llanelli Crematorium at 2.00p.m. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Cancer Research Wales kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE

404 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message