NOSON LAWEN - Yn Noson Lawen Flynyddol Sioe Trap yn y Neuadd Ddinesig, Llandeilo cyflwynwyd £150 gan y Sioe i Apel Dyffryn Cennen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014. Yn gynharach yn yr wythnos cyflwynwyd iddynt siec o £100 gan Sefydliad y Merched Trap. Yn y llun - chwith i'r dde. Ifan Gruffydd (arweinydd y Noson Lawen), Randall Humphries (Cadeirydd y Sioe), Pat Thomas,(Trysorydd y Sioe), Sian Evans (Cadeirydd y Pwyllgor Apel) Beryl Owen (Ysgrifennydd y Sioe) Enid Williams (Trysorydd Sefydliad y Merched Trap), Rhes flaen Dyfan Roberts un o artistiaid y Noson Lawen sydd hefyd yn Macwy yn yr Eisteddfodd.

QUIZ NIGHT - A Quiz Night will be held at the Cennen Arms on Wednesday, October 30 at 7.30p.m. with proceeds towards Trap Village Hall. Entry £5 / team with £1 / person extra if more than 5 in a team. £10 prize. Come along and enjoy a fun evening.

ACUPRESSURE TASTER SESSION - An Acupressure Taster Session will be held at Trap Village Hall on Thursday, November 14 from 11.00a.m. - 2.00p.m with therapist Christiane Heidler £5 for a 15 minute session - proceeds to Llandovery Hospital. To pre-book a time slot tel. Beryl 01558 823213

ANNUAL DINNER - Trap Show will hold its Annual Dinner at the White Hart Llandeilo on Saturday, November 23. Names to Pat / Beryl 01558 823265 / 823213