Cynhelir cyfarfod nesaf yn Ngwestry’r Kings Head ar nos Iau 17eg Ionawr am 7.30 yh. Y siaradwr gwadd fydd Mr Huw Davies Pumsaint.