Mai 13.

Ebenezer: Gwasanaeth am 10.30am.

Alltwen: Yn Soar 10.30am,

Soar: Cymorth Cristnogol 10.30am.

Tabernacl: Yn Soar 10.30am.

Saron: Brawd Meirion Bell 2.30pm.

Bethesda: Gwasanaeth am 3pm.

Y Baran: Ni fydd oedfa.

Capel y Graig: Gwasanaeth am 3pm.

Gellionnen: Service at 11am.

San Pedr: Holy Eucharist 10.30am.

Mount Elim: Church Anniversary 10.30am, 6pm.