Ionawr 15fed. Ebenezer: Parchg P Jenkins 10.30am. Alltwen: Y Gweinidog 9.30am. Soar: Gwasanaeth am 10.30am.

Saron: Gwasanaeth am 2.30pm. Bethesda: Gwasanaeth am 3pm.

Tabernacl: Brawd Rhydian Griffiths 10.30am. Y Baran: Ni fydd oedfa. Capel y Graig: Gwasanaeth am 3 o’r gloch.

Gellionnen: Service at 11am.

San Pedr: Holy Eucharist, Vicar Gary Green, 10.30am.

Mount Elim: Mr Clem Roberts 10.30am, 6pm.