Bu plant côr yr ysgol gymraeg yn ymweld ag archfarohuad Tesco, yn diddanu cwsmeriaid wrth ganu carolau Nadolig. Yn ogystal a hyn, canodd y côr yng ngwasanaeth garolau Capel Ebenezer Rhos, i godi arian ar gyfer Ysbyty Gellinudd.