CHURCH SERVICES - Sunday, January 12 - English Baptist Church, Brynmawr Lane (just off College Street): 11am Service.

MERCHED Y WAWR - Rhydaman A'r Cylch - Bu ein cinio Nadolig ar Rhagfyr 6, 2013, yn yr Hydd Gwyn, Llandeilo yn llwyddiannus dros ben. Gyda'n Gwr Gwadd y Parch Aled Gwyn, Caerfydd a'r Llywydd oedd Mrs Jean Huw Jones, Y Betws.

Ar Ionawr 10, 2014, Cyfarchion a Dymuniadau gorau y flwyddyn newydd i holl aelodau y gangen. Edrychwn ymlaen am flwyddyn lwyddiannus eto. Ac ar y dyddiad uchod, ein Gwraig Wadd dyw Mrs Liwsi Kim Protheroe Davies, Llandybie. Llywydd y noson yw Miss Gwyneth Harries, Rhydaman. Glanaman a Pontamman yn gyfrifol am y Te a Raffl.

YN Y CAPELI - Dydd Sul, Ionawr 12 - Capel y Gwynfryn: Oedfa prynhawn am 3 o'r gloch Y Gweinidog. Eglwyd Annibynnol Gellimanwydd (Christian Temple): Mr Edwyn Williams, Capel Henre. Bethany: Oedfa am 10.30 o'r gloch dan ofal Mr Eifion Perkins, Pontarddulais. Ebeneser: Un gwasanaeth am 3.30. Oedfa Goffa o dan ofal y Gweinidog.

CYNGERDD PWYLLGOR APEL RHYDAMAN - Cynhelir Cyngerdd i godi arian ar gyfer Eisteddfod Sir Gar 2014 yn Theatr y Glowyr, nos Sadwrn, Ionawr 25 am 7.30 gan Cor CFI Caerdydd. Mae'r Cor yn un o gorau blaenllaw Cymru. tocynnau £10 ar gael o Siop Cyfoes (Siop y Cennen) neu ffoniwch 592837.

CANCER RESEARCH UK CYMRU - A Christmas Coffee Morning was held recently at the Gellimanwydd Hall which proved to be a great success and a total of £1,000 was raised. The committee members wish to thank their group of friends and all who attended this event. The sum total sent to Cardiff this year is £22,000.

A reminder, that the committee meet at the OAP Hall at 5pm each last Thursday of the month. New members are urgently required.

Thanks to the faithful of the locality who support us.

LEARNDIRECT COURSES - Do you want a to learn a new skill for the New Year?

learndirect provides free courses to develop your skills.

You can learn new I.T. skills, a foreign language, develop your English and Maths or learn new employability skills such as: customer service, childcare , team leading and business.

With over a thousand courses available learndirect is a flexible way where you can learn in your own time at home.

To enrol on a learndirect course just turn up at Ammanford Library on Tuesday mornings. (9.30am - 12.30pm)

50 PLUS iPAD COURSE - If you’re Fifty plus and want to learn how to get online using the latest technology, there’s an Over 50’s iPad course starting at Ammanford Library on Thursday, January 9. This free course is perfect for absolute beginners and will teach you step by step how to use an iPad and show you what you can do on the internet. The course includes one session a week over 4 weeks starting at 10.30am and finishing at 12pm. The course is both informative and entertaining and the classes are very relaxed so why not come along and give it a go. Let the Librarian know if you’d like to attend by phoning 01269 598360.