SOAR - Dyma drefn oedfaon mis Rhagfyr (i gyd am 2 o'r gloch)

1taf Cymundeb, 8fed Y Parch Carl Williams, 15fed y gweinidog, 22ain Cwrdd Nadolig y plant, 29ain Cymundeb.

Cafwyd oedfa hyfryd ei naws yng nghwmni Gwyn Elfyn, Drefach yn ddiweddar.

Dymuniadau gorau i Roy Jones yn dilyn triniaeth yn ddiweddar.

RECOVERY - Sincere good wishes for a full recovery to Vicky Jenner following a serious accident.