REMEMBRANCE SERVICE – The service will be held at Penygroes Memorial hall on Sunday, September 10 at 12pm. All welcome.

CAPEL PENYGROES – Oedfa brynhawn am 2.30 o’r gloch o dan ofal Mr Graham Lord, Capel Hendre.

MYNYDD SION – Oedfa brynhawn am 2 o’r gloch. Disgwilyr i wasanaethu y Parch Paul Mainwaring Blaenau.

CALFARIA - Nos Fercher am 7.15 Astudiaeth Beiblaidd.

Bore dydd Iau am 10.00, Cwrdd Gweddi. Nos Iau am 5.30 Clwb JAM.

Bore dydd Sul am 10.30, Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul.

Nos Sul am 5.30 Oedfa Gymraeg, gyda’r Parchg. Ifan George yn gwasanaethu.

Sunday morning at 10.30, Bilingual Service and Sunday School.

Welsh evening service at 5.30 led by the Revd. Ifan George.

A warm welcome to all . Croeso Cynnes i bawb.