CAPEL - Y Sul nesaf cynhelir Gwasanaeth Diolchgarwch am 10.30 o'r gloch, a bydd bwyd i'w gael yn y Festri cyn mynd adre.

ST DAVID'S CHURCH - October 13. Holy Communion at 9.30am.

HARVEST SERVICE - The service will be held at St David's Church, Saron on Wednesday, October 16 followed by a harvest supper at 7pm. Visiting speaker will be Rev Adrian Teale. All welcome.