CALFARIA - Prynhawn Mercher am 2.00, Dosbarth Gwau. Nos Fercher am 7.15 Astudiaeth Beiblaidd ym Mhenrhiwgoch.

Bore dydd Iau am 10.00, Cwrdd Gweddi. Nos Iau am 5.30 Clwb JAM.

Bore dydd Sul am 10.30, Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul.

Nos Sul am 5.30 Oedfa Gymraeg, gyda’r Gweinidog yn gwasanaethu.

Sunday morning at 10.30, Bilingual Service and Sunday School.

Welsh evening service at 5.30 with our Minister, Revd. Aled Maskell..

A warm welcome to all . Croeso Cynnes i bawb.

CAPEL PENYGROES - Oedfa brynhawn am 3.30 o’r gloch o dan ofal y Parchedig Wilbur Lloyd Roberts.

MYNYDD SION – Oedfa brynhawn am 2 o’r gloch disgwylir i wasanaethu Parchedig Gerald Jones Llangennech.